Hőszivattyú - Esté-Credit Side Kft.

E-mail

tibor.sulyok@gmail.com

Telefon

+36 20 268 9757

Cím

Győr, Hegyalja út 74.

Hőszivattyú

Telepítési tanúsítvány hőszivattyúhoz

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink és a hőszivattyút telepítő Kollégák figyelmét, hogy a hűtőköri szerelést igénylő, klímagázzal előtöltött vagy azzal üzemelő berendezések telepítésekor ki kell kitölteni a Tanúsítvány megnevezésű dokumentumot! És azt a NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG honlapján a Klímagáz adatbázisban a telepítő vállalkozás aBerendezésekmenüponton belül, az „Előtöltött berendezések T. Tanúsítvány” fülre, majd az „Új Tanúsítvány kiállítása” fülre kattintva kitölti a megfelelő adatokat, és mindkét fél általi aláírását követően nem módosítható formátumban feltölti a „Telepítési Tanúsítvány” megnevezésű dokumentumot.

A telepítést a Klímagáz adatbázisban a képesített vállalkozás képesített foglalkoztatottja rögzíti.

Chofu hőszivattyúk hotel fűtésére →

Telepítési tanúsítvány

A nyomtatványt honlapunkról is le lehet tölteni

Ezen kívül a Nemzeti Klímavégelmi Hatóság honlapján rengeteg a klímagázokkal kapcsolatos, és azok kezelésével összefüggő információ, előírás található.

Telepítési Tanúsítvány

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 22. §-a szerint

I. rész

A telepítést végző vállalkozás és a telepíttető tölti ki…

Letölthető és nyomtatható változat

Telepítési Tanúsítvány

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 22. §-a szerint

I. rész

A telepítést végző vállalkozás és a telepíttető tölti ki

1. Képesített vállalkozás adatai:

Vállalkozás megnevezése:
Székhely:
Adószám:
F-Gáz ügyfél azonosító: Képviseli:X.Y. mint a vállalkozás cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult tagja, jelen Tanúsítvány aláírásával

IGAZOLOM

a fenti adatokkal azonosított, mint a helyhez kötött (HR) szektorban tevékenységet végző vállalkozás – megfelelve az Európai Parlament és Tanács 517/2014/EU Rendeletében, továbbá

2. Telepíttető adatai:

Telepíttető neve:
Helyhez kötött (HR) szektor esetén a telepítés helyszíne: (kizárólag csak a helységnév és az irányítószám, főváros esetében a kerület megjelölésével)

Kelt: ………………………………..(helység), 20…..(év)……………….(hónap)……….(nap)

Telepíttető Telepítés végző vállalkozás cégszerű aláírása

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal

kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben

(a továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) foglaltaknak –, képesített vállalkozásként

jogosult a nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, klímagázzal előtöltött vagy

azzal üzemelő HR szektorba tartozó berendezés telepítésére.

II. rész

A berendezés-forgalmazó vállalkozás tölti ki

1. A berendezés forgalomba hozatalára jogosult vállalkozás adatai:

Vállalkozás megnevezése:
Székhely:
Adószám:  
F-Gáz ügyfélazonosító:
Képviseli:

2. A telepítendő berendezés műszaki adatai:

F-ÜHG közeg Megnevezés, típusa, és egyedi ipari

azonosítója megnevezése

F-ÜHG közeg kémiai neve és képlete

F-ÜHG töltet tömege [kg]

F-ÜHG töltet tonna CO2- egyenértéke [tCO2] 

Az értékesítés dátuma: 20…..(év)……………….(hónap)……….(nap)
Kelt: ………………………………..(helység), 20…..(év)……………….(hónap)……….(nap)

Forgalmazásra jogosult vállalkozás aláírása

III. rész

A telepítést végző vállalkozás képesített foglalkoztatottja tölti ki

1. Képesített személy adatai:

Név:

F-Gáz ügyfélazonosító (képesített személy):

A berendezés a 14/2015. Korm. rendeletben foglaltak alapján telepítésre és átadásra került a telepíttetőnek.

Kelt: ………………………………..(helység), 20…..(év)……………….(hónap)……….(nap)

Telepíttető Képesített személy