Rifenf Hőszivattyú logó

Hőszivattyú

fűtés-hűtés

E-mail

tibor.sulyok@gmail.com

Telefon

+36 20 268 9757

Cím

Győr, Hegyalja út 74.

HŐSZIVATTYÚ GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Az ESTÉ-Credit Side Kft által forgalmazott hőszivattyúk garanciális ideje 3 (igény szerint +2) év.

Figyelem!
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a garanciális feltételek 2018. március 24-től megváltoznak! Az eddig megkötött szállítási szerződéseknél az eddigi garanciális feltételek megmaradnak.

Az  ESTÉ-Credit Side Kft. a POWER WORLD, a HISEER  és CHOFU hőszivattyúk forgalmazójaként az általa értékesített és beszerelt hőszivattyúkra 3 év teljeskörű gyári garanciát vállal.

Amennyiben nem a cégünk által megbízott kivitelező végzi a hőszivattyús rendszer szerelési munkáit, a garancia ideje a hőszivattyú kompresszorára 1 év, a hőszivattyú további alkatrészeire 2 év garanciát vállal!
A hőszivattyú bruttó árának plusz 10%-áért további 2 év garanciát lehet vásárolni!

Garancia és karbantartás feltételei
Garancia és karbantartás feltételei
(Cégünk vállalja a WEST Hőszivattyú Kft, valamint a SNAP Energetika Kkt által forgalmazott hőszivattyúkra a garanciát, szükség esetén a garancia időn túli javítást.) 

Garanciális feltételek

Kérjük, rendkívül figyelmesen olvassa el a hőszivattyúinkra vállalt garancia érvényesítésének a feltételeit:

Az ide vonatkozó Kormányrendelet (310/2008.- XII.20. Korm. rendelet és a 303/2008/EK rendelet) szerint bármelyik hőszivattyú (klíma, hűtőgép, stb., vagyis környezetre veszélyes hűtőközeggel dolgozó berendezés) üzembehelyezését, beállítását, szerelését csak HLH-I. vagy HLH-II. minősítéssel rendelkező cég, (vagy magánvállalkozó) és a cég arcképes igazolvánnyal rendelkező alkalmazottai végezheti!

A hőszivattyú üzembe helyezését csak a feltételeknek megfelelő szakemberrel végeztetheti el, és a munkáról kérjen igazolást (protokoll lap) és számlát. A Protokoll lapon feltétlenül legyen:

  • dátum:
  • beépítés helye:
  • munkavégző neve:
  • képesítését bizonyító igazolvány száma:
  • hőszivattyú neve, típusa, gyári száma:
  • hűtőközeg típusa, mennyisége:
  • pecsét, aláírás:

A dokumentumot a teljes garanciaidőre meg kell őrizni!  A Garancia Levél hiányában a beüzemelésről készült számla is elégséges, 2022-óta ezt a protokollt követjük!

Garanciális feltételek, fontos információ

A hőszivattyú csak akkor képes megfelelően és gazdaságosan működni, valamint az elvárt fűtő (esetleg hűtő-) teljesítményt leadni, ha a bemenő (kútvíz, talaj kollektor, stb.) és kimenő (fűtési rendszer) oldalon a megfelelő tömegáram (áramlási sebesség) és hő leadás biztosított! A levegő-víz hőszivattyú esetében biztosítani kell a szívó és kifúvó oldalon a szabad levegőáramlást. A kutas (élővizes) rendszereknél a megfelelő vízmennyiség megléte az üzemeltetés alapvető feltétele! A bemenő és kimenő körökre vonatkozó, kötelezően megvalósítandó áramlási sebesség értékek a hőszivattyú műszaki leírásában megtalálható.
Kérje a tervezőtől, illetve a telepítést végző vízvezeték-, és fűtésszerelőtől annak igazolását, hogy a hőszivattyúhoz kapcsolódóan kiépített primer és szekunder kör megfelel a hőszivattyú műszaki leírásában szereplő igényeknek, biztosított a megfelelő tömegáram mind a forrás- mind a hőleadási oldalon.> A telepítőnek aláírásával kell igazolni, hogy a beépített csőhosszal, csőátmérővel, keringető szivattyúval, és egyéb alkatrészekkel a kívánt áramlási sebesség (tömegáram) biztosítható, és az alkalmazott hőleadó felületekkel (padlófűtés, falfűtés, mennyezet fűtés-hűtés, fan-coil, stb.) a megfelelő hőátadás megoldható!
A telepítő feladata a vevőt tájékoztatni arról:

– milyen időközönként kell a vízszintes talajkollektorban vagy a függőleges talajszondában keringő fagyállóval kevert folyadék fagyáspontját ellenőrizni, a folyadékot cserélni.
– milyen időközönként kell a kútvíz-szűrőt ellenőrizni, tisztítani.
– milyen időközönként kell a levegő-víz rendszereknél a vízszűrőt tisztítani

Bármilyen meghibásodás esetén először a telepítővel kell felvenni a kapcsolatot a hiba okának a felderítésére.

FIGYELEM! A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a hőszivattyúhoz kívülről kapcsolódó rendszer kiépítésének nem megfelelő volta miatt a hőszivattyú hibajelzéssel leáll! Ez nem a hőszivattyú meghibásodására utal, hanem védelmi célokat szolgál, a hőszivattyú meghibásodását előzi meg. Ebben az esetben a hőszivattyú-szervizes szakember kiszállási költségét és munkadíját a Vevőnek kell megfizetni, csakúgy, mint a szervizes szakember javaslata alapján a kiszolgáló rendszerben elvégzendő szükséges átalakítások költségeit is!

A 36 (illetve + 24) hónapos garancia feltétele, hogy minden fűtési illetve hűtési időszak megkezdése előtt a beépített berendezéseket a rendes karbantartás keretében átvizsgálja, megtisztítsa, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezze, és tevékenységét jegyzőkönyvbe foglalja. A Chofu hőszivattyúk garancia idő periódusa 2 év.
Figyelem!
Garancia abban az esetben nem érvényesíthető, ha az átadott munka anyagára és/vagy munkadíja, beüzemelési költsége részben, vagy egészben nem lett kifizetve!

A garancia fenntartása érdekében a hőszivattyút szerelő és karbantartó szakembereink a következő feladatokat végzik el, Garanciális szerződéskötés esetén: (A karbantartási munkákkal a hőszivattyú élettartam hosszú (15-20 év) és állandó teljesítményt biztosít a legmagasabb szinten. Szabálytalan karbantartás és az elhanyagolás a készülék a teljes fűtő-hűtő rendszerkárosodását okozhatja.)

A hőszivattyú karbantartási munkák közé tartozik:

1. a hőszivattyú hidegoldali túlhevülését ellenőrizni és 4-5 K értékre állítani

2. minden hőmérsékletérzékelőt ellenőrizni, hogy elfogadható, valós értéket adnak-e

3. ellenőrizni a tömegáramlást, fűtés – víz összefüggésben

4. ellenőrizni a vízkeménységet

5. 6. ellenőrizni a berendezés nyomását és (hideg állapotban max.) 1,5 barra állítani

Tágulási tartályt ellenőrizni és 1,5 bar membránnyomást beállítani

7. ellenőrizni, hogy a fűtőberendezés zárószerelepei teljesen nyitnak és zárnak-e

8. ellenőrizni és szükség szerint megtisztítani a kondenzátort  8° DH vízkeménység felett

9. ellenőrizni és szükség szerint megtisztítani a szűrőket és visszacsapószelepeket

10. ellenőrizni a biztonsági szelepek funkcióját

11. ellenőrizni a légtelenítő szelepek funkcióját

12. hűtőkör tömörségvizsgálat

A karbantartás során - szükség esetén - a következő alkatrészeket cseréljük ki:

1. beszívottgáz-érzékelő

2. elpárologtató-érzékelő

3. olajzsomp fűtés

4. ventilátor kondenzátorok

5. (ha van) kompresszor indítási kondenzátorok

6. hűtőkör tömítettség vizsgálata

A felülvizsgálat összege: kiszállási díj (200 Ft/km), valamint 35.000,- Ft / alkalom + ÁFA + anyagköltség. A garanciális alkatrészcsere – folyamatos karbantartás esetén – ingyenes. Fontos információ! A garanciális kötelezettség megszűnik, ha az átadott berendezésen, vagy annak beállításán illetéktelen személy, előzetes írásbeli engedély nélkül változtatásokat hajt végre, illetve engedély nélkül beüzemeli, feszültség alá helyezi. A garancia nem vonatkozik a rendeltetés szerinti használat során szükségszerűen elhasználódó berendezésekre és alkatrészekre.

Garantáljuk:

az új építésű ingatlannál, ha már az első pillanattól kezdve hőszivattyús rendszer van tervezve a házhoz, akkor az eddigi tapasztalataink szerint 2 és fél, 3 év alatt megtérül a beruházási többlet költség a gázfűtéses rendszerhez képest. (Ha a hűtés is szükséges, akkor pedig olcsóbb a beruházás, mert nem kellenek külön klímák.)

Hova szabad hőszivattyút szerelni?

És miért vagyunk biztosak az energiafogyasztás- és számlaösszeg csökkenésében? Mert az elmúlt évek tapasztalatai alapján ma már tudjuk, hogy hova szabad és hova nem beépíteni hőszivattyút. Az alábbi táblázat segít eldönteni, hogy érdemes-e hőszivattyút beépíteni Önnek:
Hőszivattyú ajánlható vagy sem
Hőszivattyú ajánlható vagy sem

Azt láthatjuk, a hőszivattyú a sugárzó hőleadókat szereti!
Ilyen a padlófűtés, fal- és mennyezet fűtés-hűtést, fan coil.